Vår arbetsgrupp

Vår arbetsgrupp är inriktad på att tillhandahålla aktuell och evidensbaserad fortbildning för personal inom rehabilitering i primärvården inom både Region Stockholm och Gotland. Vi arbetar nära de yrkesverksamma för att säkerställa att utbildningen vi erbjuder möter behov och önskemål.

Gruppen leds av Maria Hagströmer, professor i fysioterapi, Ann-Helen Patomella, docent och lektor i arbetsterapi, och Elin Ek Malmer, legitimerad fysioterapeut och ansvarig för fortbildning. Tillsammans med sina kollegor på APC, bidrar de med omfattande kunskap inom olika områden av rehabilitering.