Update Rehab

Update Rehab erbjuder digitala lunchföreläsningar varje fredag mellan klockan 12.00 och 13.00. Föreläsningar tar upp aktuella ämnen inom rehabprofessionerna och är antingen anpassade för specifika yrkesgrupper eller gemensamma för alla intresserade. Dessa korta sessioner är till för att inspirera och ge ny kunskap genom intressanta teman och kunniga föreläsare.

Program för hösten 2024

Datum och teman. Anmäl dig genom att klicka på länken: