Omvårdnadsnätverk

Vi erbjuder fortbildning för alla distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm, oavsett huvudman. Aktiviteterna arrangeras av fortbildningssamordnare i samverkan med APC:s övriga medarbetare och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

 

Våra fortbildningssamordnare arrangerar löpande fortbildningar såväl digitalt som fysiskt. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Fortbildningen till omvårdnadspersonal i Region Stockholm utgörs av två nätverk; Omvårdnadsnätverket med fokus på primärvården och Äldreomsorgsnätverket för personal som vårdar den äldre patienten. Vi samarbetar nära för att våra respektive fortbildningar ska bli tillgängliga för alla.

Kontakta gärna fortbildningssamordnarna om du har några frågor, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Nätverkens fortbildningar finns nedan där kan du också anmäla dig direkt.

Välkommen till Omvårdnadsdagen 5/9 om sköra äldre

Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom primärvården till en inspirerande heldag den 5/9. Temat är omvårdnad av sköra äldre, med målet att främja kvalitetsutveckling och kunskapsdelning. Dagen erbjuder intressanta föreläsningar, diskussioner och möjligheter att dela erfarenheter.

Tisdagsföreläsningar

Varje tisdag, kl 14.00–16.00, erbjuds digitala fortbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor som arbete med äldre patienter inom geriatrik, SÄBO och hemsjukvård i Stockholmsregionen. Programmet hittar du nedan på sidan.

Fortbildningstorsdagar

Varje torsdag, 13.00–14.30, anordnas digitala föreläsningar och fysiska workshops. Programmet riktar sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor inom Region Stockholms primärvård. Fortbildningarna är delvis professionsspecifika, men de flesta är öppna för alla omvårdnadsprofessioner. Programmet hittar du nedan på sidan.

 

Höstens program

Omvårdnadsnätverket
(fortbildningstorsdagar)

Äldreomsorgsnätverket
(fortbildningstisdagar)

22/8 kl. 13.00 - 14.30
CKD Va e de>>

10/9 kl. 14.00 - 16.00
Svårläkta sår>>

12/9 kl. 13.00 - 14.30
Blodtryck och kardiovaskulärprevention>>

17/9 kl. 14.00 - 16.00
KOL och astmabehandling>>

3/10 kl. 13.00 - 14.30
Urinvägsbesvär i primärvård symptom och behandling av UVI, Kad och ABU>>

1/10 kl. 14.00 - 16.00
Diabetes och diabetesbehandling>>

17/10 kl. 13.00 - 15.00
Svårläkta sår>>

8/10 kl. 14.00 - 16.00
Icke farmakologiska behandlingsmetoder>>

7/11 kl. 13.00 - 14.30
Sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Vad kan jag förskriva och när>>

15/10 kl. 14.00 - 16.00
Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen>>

14/11 kl. 13.00 - 14.30
Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen>>

29/10 kl. 14.00 - 16.00
Sömn och sömnsvårigheter hos äldre>>

21/11 kl. 13.00 - 14.30
KOL och astmabehandling>>

5/11 kl. 14.00 - 16.00
Urinvägsbesvär symptom och behandling vid UVI, Kad och ABU>>

28/11 kl. 13.00 - 14.30
Icke farmakologiska behandlingsmetoder>>

11/11 kl. 14.00 - 16.00
Vårdrelaterade infektioner>>

5/12 kl. 13.00 - 15.00
Antibiotikaresistens i klinisk vardag - en föreläsning för sjuksköterskor i öppenvård>>

19/11 kl. 14.00 - 16.00
Bra att veta om venacesser>>

12/12 kl. 13.00 - 14.30
Äldrepersonsers sexualitet inom äldreomsorg>>

26/11 kl. 14.00 - 16.00
Munhälsa med ROAG>>

 

3/12 kl. 14.00 - 16.00
Svårläkta sår>>

 

10/12 kl. 14.00 - 16.00
Antibiotikaresistens i klinisk vardag - en föreläsning för sjuksköterskor inom äldreomsorg>>

 

Vill du hitta ännu fler fortbildningar från APC, gå in i vår kurskatalog >>

Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Huvudsaklig målgrupp är allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Våra kontaktpersoner för Pascal & Dos hittar du på sidan Läkemedel.

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare sjuksköterskor

Christina Bini

Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare Äldreomsorgsnätverket