Kontakt

Samordnande chef AVC

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Docent
Specialist i allmänmedicin

AVC Danderyd

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

AVC Gustavsberg

Erik Hedman Lagerlöf

Leg psykolog
Adjungerad professor

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

AVC Huddinge/Flemingsberg

Peter Lindberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Fysioterapeut

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

AVC Hässelby/Akalla

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Helena Sohlman

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Fysioterapeut

AVC Liljeholmen

Eva Toth-Pal

Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Liljeholmens vårdcentral/universitetsvårdcentral
Med. dr
Specialist i allmänmedicin

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Ida Sandberg

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

AVC Norrtälje TioHundra AB

Ulla Wåhlin Holmgren

Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

AVC Jakobsberg

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

AVC S:t Erik

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut