Universitetsvårdcentraler

De tidigare åtta akademiska vårdcentralerna blir nu tre universitetsvårdcentraler: Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral. De ska bedriva hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning, sprider kunskap och implementerar nya forskningsresultat inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen!

Universitetsvårdcentralerna ska stimulera personal och studenter i primärvården till akademisk fördjupning, för att ge en evidensbaserad, högkvalitativ vård och service till patienterna.

Universitetsvårdcentralerna: Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen bedriver hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning, sprider kunskap och implementerar nya forskningsresultat.

Universitetsvårdcentralerna kommer ha en lokal ledningsgrupp där representation från Karolinska Institutet ingår.

En utbyggnad utöver de tre universitetsvårdcentralerna kan övervägas på sikt,beroende på hur verksamheterna och strategiska satsningar utvecklas.

 

Kontakt:

Gustavsbergs universitetsvårdcentral

Jakobsbergs universitetsvårdcentral

Liljeholmens universitetsvårdcentral

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Liljeholmens vårdcentral/universitetsvårdcentral
Med. dr
Specialist i allmänmedicin