Lung- och allergisjukdomar

Patienter med lungsjukdomar som astma, KOL samt olika allergier har blivit allt vanligare och möjligheterna till både korrekt diagnos och förbättrad behandling har ökat, vilket ställer nya och stora krav på primärvården.

Kunskapsteam: Astma/allergi/KOL hjälper till att stärka vården och omhändertagandet, sprider aktuella rön samt erbjuder stöd, verktyg och fortbildningar.

Kunskapsteam: Astma/allergi/KOL

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.