Cancersjukdomar

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar där ungefär 60 000 personer insjuknar varje år. Samtidigt överlever alltfler eller lever med cancern under många år. Primärvården har en viktig roll i att förbättra canceromhändertagandet i region Stockholm. Mer än 70 procent av alla cancerutredningar startar i primärvården. Där får även många personer som har eller haft cancer sin eftervård och rehabilitering.

Kunskapsteam: CaPrim arbetar med fortbildning, kunskapsutveckling och stöd om hur cancersjukdomar kan identifieras, bedömas, och efterbehandlas i primärvården.

Kunskapsteam: CaPrim

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Projekt Teledermatoskopi

Här kan du läsa mer om projektet: 
Nytt IT-stöd för Teledermatoskopi

Webbutbildning "Körkort" Teledermatoskopi:
Info och kontakt