Kunskapsteam: Smärta

Långvarig smärta drabbar upp till hälften av befolkningen. Primärvården möter de flesta av de drabbade, smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med primärvården. Att ge god vård vid långvarig smärta är ofta komplext och kräver ett utvecklat samarbete mellan professioner och vårdnivåer. Vi erbjuder fortbildning inom flera områden som är viktiga vid smärta. Välkommen att kontakta oss!

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in kunskapsområdets utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi är

  • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare. 

Vi vill

  • Bidra till evidensbaserad, sammanhållen vård för personer med smärta, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.

Vi gör

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som kan vara uni- eller interprofessionella.
  • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
  • Informerar om aktuella händelser och tipsar om nyttiga verktyg via vår blogg.
  • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabilitering av personer med smärta, såväl regionalt som nationellt.
  • Ingår i forskarnätverk.

 

Kontakt

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

Åsa Niper

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc