Stroke

Varje dag drabbas i genomsnitt tio personer i Stockholms län av stroke. Personer som haft stroke/TIA bör ha livslång strukturerad uppföljning och rehabilitering där primärvården har en stor roll. Samverkan mellan husläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering är av stor betydelse. Behöver du fördjupa dina kunskaper eller stöd i förbättringsarbete avseende målgruppen? Då är du välkommen att kontakta oss!

Boka vi kommer! 2 alternativ

Vårt kunskapsteam erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats om stroke/förvärvad hjärnskada och ger praktiska tips i den kliniska vardagen. Vi kommer ut till er eller genomför seminariet digitalt. I dagsläget har vi två olika ”Boka - vi kommer". Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål. Klicka på knappen, läs mer om innehållet och boka oss direkt!

Vi är

 • Ett interprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och läkare 
 • En lotsfunktion – som vill guida, motivera och inspirera genom vård- och rehabiliteringskedjan i regionen.

Vi vill

 • Bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos  vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
 • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uni- och interprofessionella.
 • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Konsultationer inom TIA, stroke/förvärvad hjärnskada för personal.
 • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada, såväl regionalt som nationellt.
 • Samarbetar med stroke- och hjärnskadesamordnare samt stroke- och hjärnskadevägledare i regionen.
 • Ingår i flera forskarnätverk.

Två team-medlemmar är kliniskt verksamma i Region Stockholms primärvård.

 

Kontakt

Maria Wolf

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Åsa Niper

Specialist i allmänmedicin
Doktorand