Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

Primärvården har en central funktion i att erbjuda god och jämlik vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och att lotsa vidare till rätt instans när det behövs. Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar. Välkommen att kontakta oss!

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in kunskapsområdets utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och kurator. 
 • En lotsfunktion för personal – som vill inspirera, motivera och guida genom rehabiliteringskedjan i regionen.

Vi vill

 • Bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos  vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
 • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uni- och interprofessionella.
 • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Konsultationer inom TIA, stroke/förvärvad hjärnskada för personal
 • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada, såväl regionalt som nationellt.
 • Samarbetar med strokesamordnare och hjärnskadevägledare.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning och utveckling inom kunskapsområdet
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Utvärderar egen verksamhet.

En team-medlem är kliniskt verksam i Region Stockholms primärvård.

Kontakt

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc