Kunskapsteam: Stroke/förvärvad hjärnskada

Primärvården har en central funktion i att erbjuda god och jämlik vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och att lotsa vidare till rätt instans när det behövs. Vi erbjuder fortbildning och utveckling för många olika yrkeskategorier i primärvården i form av kurser, seminarier och nätverksträffar. Välkommen att kontakta oss!

WebbStrokeKompetensUtbildning - Webb-SKU

Vill du och ditt team lära er mer om stroke? Då finns det möjlighet att gå en webbaserad utbildning som ger 3 Hp via Umeå universitet. SKR-s Nationella Programråd för Stroke har tillsammans med STROKE-Riksförbundet utvecklat utbildningen som utgår från teamet.

Kunskapsteamet på Akademiskt primärvårdscentrum finns till förfogande vid behov av stöd och/eller vara utbildningsansvariga om så önskas när du och ditt team vill starta strokekompetensutbildning i primärvården i Region Stockholm. Har du frågor? Kontakta vår team-koordinator Carmen, scrolla ner på sidan för kontaktuppgifter. 

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av arbetsterapeut, distriktssköterska, fysioterapeut och kurator. 
 • En lotsfunktion för personal – som vill inspirera, motivera och guida genom rehabiliteringskedjan i regionen.

Vi vill

 • Bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos  vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
 • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uni- och interprofessionella.
 • "Boka-vi-kommer” - vi skräddarsyr innehållet och arrangerar på den plats du önskar utifrån verksamhetens behov.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Konsultationer inom TIA, stroke/förvärvad hjärnskada för personal
 • Samarbetar med olika aktörer och nätverk inom vård- och rehabiliteringskedjan stroke/förvärvad hjärnskada, såväl regionalt som nationellt.
 • Samarbetar med strokesamordnare och hjärnskadevägledare.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning och utveckling inom kunskapsområdet
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Utvärderar egen verksamhet.

En team-medlem är kliniskt verksam i Region Stockholms primärvård.

Kontakt

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc

Åsa Niper

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand