Kunskapsteam: Hjärta/kärl

Akademiskt primärvårdscentrum har sedan hösten 2021 ett kunskapsteam för hjärta och kärl. Teamet kommer erbjuda insatser inom bland annat kardiovaskulär prevention, en av primärvårdens stora och viktiga uppgifter. Liksom vid all hälso- och sjukvård kommer kunskapsteamet utgå från och använda bästa tillgängliga kunskap för att stärka primärvården i Region Stockholm i att utveckla och förbättra upptäckt och behandling av hjärt-och kärlsjukdom.

Vi är

Ett interprofessionellt och företagsoberoende kunskapsteam med allmänläkare och distriktssköterskor. Vi i teamet har nära tillgång till paramedicinsk expertis och samarbetar med övriga kunskapsteam som ingår i Akademiskt primärvårdscentrum.

Vi vill

Bidra till att patienter med hjärt- och kärlsjukdom som besöker primärvården i Region Stockholm får en evidensbaserad, jämlik och personcentrerad vård. Detta genom att stärka hälso- och sjukvårdspersonalen i sin kompetens och sina yrkesroller samt bidra till att föra ut ny kunskap inom hjärt-, kärlsjukdom (hypertoni, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer). 

Vi gör

Kunskapsteamet är under uppbyggnad och kommer framöver anordna olika aktiviteter så som fortbildning och verksamhetsbesök gällande hjärt- och kärlsjukdom riktade till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. För detta samverkar vi exempelvis med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kunskapsstyrningsorganisationen, kunskapsstödet viss.nu och patientorganisationer.

Teamet bedriver egen forskning.

Kontakt

Charlotte Ivarsson

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Ibrahim Alshamani

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Görel Rasjö Wrååk

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska
MSc