Soma

Mer än hälften av alla invånare i Region Stockholm besöker primärvården minst en gång om året. Såväl barn som vuxna och äldre söker för olika somatiska akuta och kroniska tillstånd. För att bidra till att behandling och förebyggande insatser är evidensbaserad och kvalitetssäkrad erbjuder enheten Soma personal i primärvården fortbildning kring de vanligaste folksjukdomarna, konsultationer och stöd i utvecklingsarbete.

Kunskapsområden med interprofessionella kunskapsteam:

 

Enheten är organiserad inom kunskapsområdena: cancersjukdomar, endokrina sjukdomar, nervsystemets sjukdomar & smärta, hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägarnas sjukdomar där interprofessionella kunskapsteam arbetar med att utveckla och föra ut evidensbaserad kunskap utifrån ett primärvårdsperspektiv. Ytterligare kunskapsområde inom äldre/multisjuka är på gång.

En del kunskapsområden har utvidgade uppdrag där även andra aktörer erbjuds fortbildning samt uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.

Kunskapsteamen erbjuder personal inom såväl offentlig som privat driven primärvård inom Region Stockholm:

  • Fortbildning i form av kurser och seminarier. Vi skräddarsyr också utbildningsinnehåll efter beställning och arrangerar på den plats du önskar.
  • Stöd, exempelvis i utvecklingsarbete och implementering av nya riktlinjer och utvecklingsarbete.
  • Professionella och interprofessionella nätverksmöten.

Våra kursledare och vårdutvecklingsledare är erfarna och arbetar ofta själva inom primärvården.