Soma

Mer än hälften av alla invånare i Region Stockholm besöker primärvården minst en gång om året. Såväl barn som vuxna och äldre söker för olika somatiska akuta och kroniska tillstånd. För att bidra till att behandling och förebyggande insatser är evidensbaserad och kvalitetssäkrad erbjuder verksamhetsområdet Soma personal i primärvården fortbildning kring de vanligaste folksjukdomarna, konsultationer och stöd i utvecklingsarbete.

Våra interprofessionella kunskapsteam:

 

 

En del kunskapsteam har utvidgade uppdrag där även andra aktörer erbjuds fortbildning samt uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet.