STEP-UP: utbildningspaket för bättre psykisk hälsa i primärvård

Vem gör vad, med vilka verktyg och för vilken patient med psykisk ohälsa? De frågorna ska primärvårdens medarbetare få svar på genom STEP-UP. Satsningen består av ett stort utbildningspaket och kunskapsstöd. Målet är att ge alla vårdcentraler förutsättningar att klara sitt uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa, och därmed minska lidandet för en stor patientgrupp.


STEP-UP är främst ett digitalt utbildningsprogram, med såväl professionsövergripande som specifikt inriktade kurser för vårdcentralschefer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer eller annan personal med grundläggande kompetens i psykoterapi.

En grundtanke med STEP-UP är att personalen på vårdcentraler, oberoende av driftsform, ska kunna vända sig till ett och samma ställe för att få samlat stöd i att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. Därför kommer de flesta kurser ges via plattformen Lärtorget.

Utifrån rådande pandemi och vaccinationer i primärvården kommer de första utbildningarna erbjudas till försommaren. Starskottet går i maj/juni då alla verksamhetschefer inom Region Stockholms husläkarmottagningar kommer att erbjudas utbildningar som:​

  • Introduktionskurs: psykisk ohälsa i primärvården​
  • Introduktionskurs: barn och unga med psykisk ohälsa
  • Att leda vårdcentralen i arbetet med psykisk ohälsa​
  • Diagnostik: Baskurs

Anmälan till kurser kommer vara tillgänglig under maj till verksamhetschefer och till professionen efter sommaren.

Fler utbildningar är på gång! Håll dig uppdaterad på denna sida om allt som rör STEP-UP.

STEP-UP utförs av aktörer inom Stockholms läns sjukvårdsområde på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Frågor om STEP-UP & kontakt

Lisabet Kollin

Projektledare STEP-UP
Stockholms läns sjukvårdsområde