Postcovid

En covid-19-infektion läker vanligen inom några dagar eller veckor men den kan även pågå under längre tid. Symtom som kvarstår efter infektionen, eller nya symtom som uppstår senare till följd av infektionen, kallas för postcovid. De flesta symtom avtar successivt men vissa personer kan drabbas av långvariga och ibland allvarliga symtom. De kan behöva både utredning, behandling och rehabilitering.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi är

Ett interprofessionellt team bestående av läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut från både primärvård och specialistmottagning. Vi är till för dig som jobbar i primärvården. Teamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Vi vill

Tillhandahålla fortbildning, nätverk och utvecklingsstöd i vården av patienter med postcovid. 

Vi gör

  • Erbjuder och bistår med fortlöpande utbildning och målinriktat stöd utifrån behov. 
  • Samverkar med specialistklinik (Postcovidmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset) för ökat samarbete i omhändertagandet av patienter med postcovid.  
  • Erbjuder ”Boka vi kommer” vid behov. 
  • Erbjuder nätverk för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Kontakt

Anna Rytter

Koordinator
Fysioterapeut
Specialist i Respiration

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Ewa Wadhagen Wedlund

Arbetsterapeut
Vårdutvecklingsledare

Karin Nordström

Vårdutvecklingsledare
Fysioterapeut
Specialist i hjärta och kärl