ME/CFS

ME/CFS (ME som står för myalgisk encefalomyelit och CFS som står för står för chronic fatigue syndrome) är en omdiskuterad komplex diagnos, enligt WHO klassificerad som neurologisk sjukdom. Orsakerna bakom sjukdomen är ännu okända. Jämfört med stressrelaterad utmattning eller kronisk smärta är tillståndet relativt ovanligt men då sjukdomen ofta blir långdragen och orsakar signifikant lidande är det viktigt att aktuell kunskap om sjukdomen och omhändertagande finns.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi är

Ett interprofessionellt team bestående av läkare och arbetsterapeuter från både primärvård och specialistmottagningar. Vi är till för dig som jobbar i primärvården. Teamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Vi vill

Tillhandahålla fortbildning och utvecklingsstöd i vården av patienter med ME/CFS. 

Se film om teamet och introduktion till ämnet.

Se film om kunskapsteamet och introduktion till ämnet.

Vi gör

  • Erbjuder och bistår med fortlöpande utbildning och målinriktat stöd utifrån behov. 
  • Samverkar med specialistklinik (ME/CFS) för ökat samarbete i omhändertagandet av patienter med ME/CFS.  
  • Erbjuder ”Boka vi kommer” vid behov. 
  • Utvecklar en arbetsterapeutisk behandling i primärvård.   
  • Uppdaterar VISS.  

Kontakt

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Kent Nilsson

Specialist i allmänmedicin på Bragée kliniker ME-Center
Vårdutvecklingsledare

Ewa Wadhagen Wedlund

Arbetsterapeut
Vårdutvecklingsledare

Anna Lindquist

Specialist i allmänmedicin