Postvirala tillstånd

Kunskapsteamet utvecklar och sprider kunskap samt erbjuder fortbildning inom den neurologiska komplexa sjukdomen ME/CFS samt kring symtom och behandling efter covid-19.