Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

Under senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, i synnerhet inom psykisk ohälsa. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och medför utmaningar för primärvården. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteam försäkringsmedicin vill bidra till detta!

Boka - vi kommer! Bas & fördjupning, 4 alternativ

Vårt kunskapsteam erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats om ämnet försäkringsmedicin och ger praktiska tips i den kliniska vardagen. Vi kommer ut till er eller genomför seminariet digitalt. I dagsläget har vi fyra olika ”Boka - vi kommer". Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål. Klicka på knappen och boka oss direkt!

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av läkare, distriktssköterska, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabkoordinator.
 • I teamet ingår även åtta processledare, ett för varje AVC-område, som arbetar med utveckling och stöd lokalt gentemot rehabkoordinatorer och husläkarmottagningar. Processledarna arbetar kliniskt som rehabkoordinatorer.

Vi vill

 • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 • Bidra till att läkare har ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
 • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
 • ”Boka-vi-kommer” utifrån verksamhetens behov.
 • Stödjer verksamheter att skapa strukturer för kontinuerligt kompetensstöd, exempelvis i att ta fram lokala handläggningsrutiner.
 • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer.
 • Informerar verksamheter om rehabkoordinatorns uppdrag.
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
 • Utvärderar egen verksamhet.

Kontakt

Christina Bini

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Lisa Brändström

Koordinator ME/CFS
Vårdutvecklingsledare Försäkringsmedicin
Arbetsterapeut

Cecilia Grape

Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Anna Finnes

Vårdutvecklingsledare
Leg. Psykolog
Fil. Dr
Forskare

Processledare

Annika Allard

Processledare AVC Hässelby/Akalla
Arbetsterapeut

Sofia Berto

Processledare AVC Jakobsberg
Arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut

Heléne Kosterman

Processledare AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Mona Sjölund

Processledare AVC Liljeholmen
Fysioterapeut

Anne Wetterholm

Processledare AVC Gustavsberg
Arbetsterapeut