Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

Under senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, i synnerhet inom psykisk ohälsa. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Detta medför utmaningar för primärvården med risk att inte kunna ge patienten god och jämlik vård. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteam försäkringsmedicin vill bidra till detta!

Boka - vi kommer! Bas & fördjupning, 4 alternativ

Vårt kunskapsteam erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats om ämnet försäkringsmedicin och ger praktiska tips i den kliniska vardagen. Vi kommer ut till er eller genomför seminariet digitalt. I dagsläget har vi fyra olika ”Boka - vi kommer". Tillsammans kartlägger vi behov och önskemål. Klicka på knappen och boka oss direkt!

Vi är

 • Ett interprofessionellt kunskapsteam bestående av läkare, distriktssköterska, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabkoordinator.
 • I teamet ingår även åtta processledare, ett för varje AVC-område, som arbetar med utveckling och stöd lokalt gentemot rehabkoordinatorer och husläkarmottagningar. Processledarna arbetar kliniskt som rehabkoordinatorer.

Vi vill

 • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
 • Bidra till att läkare har ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
 • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi gör

 • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
 • ”Boka-vi-kommer” utifrån verksamhetens behov.
 • Stödjer verksamheter att skapa strukturer för kontinuerligt kompetensstöd, exempelvis i att ta fram lokala handläggningsrutiner.
 • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer.
 • Informerar verksamheter om rehabkoordinatorns uppdrag.
 • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
 • Utvärderar egen verksamhet.

Kontakt

Christina Bini

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Lisa Brändström

Koordinator ME/CFS
Vårdutvecklingsledare Försäkringsmedicin
Arbetsterapeut

Cecilia Grape

Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Johanna Wallensten

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin och rehabiliteringsmedicin
Doktorand

Anna Finnes

Vårdutvecklingsledare
Leg. Psykolog
Fil. Dr
Forskare

Processledare

Annika Allard

Processledare AVC Hässelby/Akalla
Arbetsterapeut

Sofia Berto

Processledare AVC Jakobsberg
Arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut

Heléne Kosterman

Processledare AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Mona Sjölund

Processledare AVC Liljeholmen
Fysioterapeut

Anne Wetterholm

Processledare AVC Gustavsberg
Arbetsterapeut