STEP-UP: digitalt stöd för hur psykisk ohälsa hanteras i primärvård

STEP-UP är ett projekt inom Region Stockholm med syfte att stötta husläkarmottagningarna i regionen, oavsett driftsform, med att hantera psykisk ohälsa. Inom ramen för STEP-UP kommer erbjudas en serie kurser, material, information och mycket mer för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

Från och med maj 2021 förstärktes uppdraget att ge vård till patienter i alla åldrar med mild till måttlig psykisk ohälsa, på samtliga husläkarmottagningar. Tillgänglighet och kvalitet i vården ska öka genom teambaserat omhändertagande, där det psykosociala teamet på husläkarmottagningen får ett utökat uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa.

Det här ställer nya krav på arbetssätt, samarbete och kompetens. STEP-UP är ett projekt inom Region Stockholm med syfte att stötta husläkarmottagningarna i förändringen.

Som ett viktigt steg i det kommer alla husläkarmottagningar erbjudas en serie kurser. Kurserna är framtagna av medarbetare med mångårig klinisk erfarenhet och med fokus på den praktiska arbetsvardagen, så att materialet verkligen blir ett användbart stöd i det praktiska arbetet.

Totalt kommer det att erbjudas ett trettiotal kurser inom ramen för STEP-UP, som riktar sig till olika professioner i primärvården. Det digitala stödsystemet kommer på sikt successivt utökas till att dessutom innehålla manualer, bedömningsinstrument och digitalt material att använda i behandlingsarbetet. Projektet kommer även erbjuda möjligheter till samtal och kunskapsutbyte.

Vissa kurser kommer att rikta sig till alla professioner, medan andra riktar sig till särskilda grupper. Eftersom ambitionen är att det ska vara enkelt för alla berörda att ta del av kurserna, presenteras de via STEP-UP:s webbplats www.step-up.regionstockholm.se

De första kurserna är:

  • Introduktionskurs: psykisk ohälsa i primärvården. Riktar sig till alla professioner
  • Introduktionskurs: barn och unga med psykisk ohälsa. Riktar sig till de som arbetar med barn och unga, oavsett profession.
  • Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk ohälsa. Riktar sig till verksamhetschefer
  • Diagnostik BAS. Riktar sig till alla professioner
  • Sjuksköterska psykisk hälsa. Riktar sig till sjuksköterskor, men är av värde för alla i teamet, eftersom sjuksköterskans roll är ny.

Håll dig uppdaterad om STEP-UP och ta del av material, kurser och nyheter på
www.step-up.regionstockholm.se

 

Kontakta oss om du vill veta mer om STEP-UP

Lisabet Kollin

Projektledare STEP-UP
Stockholms läns sjukvårdsområde