STEP-UP - ett stöd i det teambaserade arbetet med psykisk ohälsa

STEP-UP är ett projekt från Region Stockholm med syfte att stödja husläkarmottagningarna med de nya utökade kraven på insatser gällande mild till måttlig psykisk ohälsa för patienter i alla åldrar.

Kvaliteten i vården ska öka genom ett teambaserat omhändertagande, där olika yrkeskategorier samarbetar. De ska tillsammans skapa hög tillgänglighet, tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt erbjuda patienterna stöd till egenvård, bedömning, behandling och uppföljning,

STEP-UP ska erbjuda utbildningar och utvecklingsstöd till alla professioner som arbetar med psykisk ohälsa på husläkarmottagningarna. Innehållet i STEP-UP:s kurser och material tas fram av medarbetare med mångårig klinisk erfarenhet och med fokus på den praktiska arbetsvardagen. Kurserna presenteras via STEP-UP:s webbplats www.stepup.regionstockholm.se.

Vissa kurser riktar sig till alla professioner, medan andra kurser riktar sig till särskilda grupper.

STEP-UP ska dessutom erbjuda verksamhetsstöd i form av relevant kringmaterial, webbinarier, information och kunskapsutbyte.

Projektet drivs av SLSO och är finansierat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och erbjuder stöd till alla husläkarmottagningar i Region Stockholm oavsett driftsform.

Kontakta oss om du vill veta mer om STEP-UP

Lisabet Kollin

Projektledare STEP-UP
Stockholms läns sjukvårdsområde