STEP-UP: digitalt stöd för hur psykisk ohälsa hanteras i primärvård

Från och med maj 2021 förstärks kompetensen på regionens husläkarmottagningar för att kunna ta emot patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Tillgänglighet och kvalitet i vården ska öka genom teambaserat omhändertagande, där det nya psykosociala teamet på husläkarmottagningen får ett utökat uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa.

Det här ställer nya krav på arbetssätt, samarbete och kompetens. För att hjälpa husläkarmottagningen att uppfylla kraven i de ny avtalen och arbetet med de psykosociala teamen, kommer alla husläkarmottagningar erbjudas en serie utbildningar, framtagna inom ramen för STEP-UP. Kurserna är framtagna av kliniker med mångårig erfarenhet och med fokus på den praktiska arbetsvardagen, så att materialet verkligen blir ett stöd i arbetet.

Inom STEP-UP kommer framöver att erbjudas ett trettiotal kurser som riktar sig till olika professioner i primärvården. Det digitala stödsystemet kommer dessutom att innehålla manualer, bedömningsinstrument och digitalt material att använda i behandlingsarbetet. STEP-UP syftar till att besvara frågor som vem gör vad, med vilka verktyg och för vilken patient med psykisk ohälsa.

Många kurser riktar sig mot alla professioner, medan vissa riktar sig till särskilda grupper. De fyra som lanseras nu i vår kommer inledningsvis att erbjudas verksamhetschefer. Dessa och andra kurser kommer göras tillgängliga för övriga medarbetare under hösten. Eftersom ambitionen är att det ska vara enkelt för alla berörda att ta del av kurserna, kommer det till största del tillgängliggöras via plattformen Lärtorget. De kurser som lanseras nu är:

  • Introduktionskurs: psykisk ohälsa i primärvården
  • Introduktionskurs: barn och unga med psykisk ohälsa
  • Att leda vårdcentralen i arbetet med psykisk ohälsa
  • Diagnostikkurs: Bas

STEP-UP utförs av aktörer inom Stockholms läns sjukvårdsområde på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Håll dig uppdaterad på denna sida om allt som rör STEP-UP.

Kontakta oss om du vill veta mer om STEP-UP

Lisabet Kollin

Projektledare STEP-UP
Stockholms läns sjukvårdsområde