Psyke

Omkring var tredje person som söker hjälp i primärvården gör det för olika psykiska problem som ångestsyndrom, depression och stressrelaterade besvär. Det är därför viktigt att primärvårdens FoUU-enhet erbjuder kunskap, metoder och verktyg som kan användas praktiskt i primärvården, första linjens psykiatriska vård.

I dagsläget finns två kunskapsteam och samverkansprojektet STEP-UP (Stödsystem för effektiv handläggning av psykisk ohälsa och utbildning för primärvårdspersonal) som arbetar med fortbildning, kunskapsutveckling och stöd.

Kuunskapsteam: Försäkringsmedicin arbetar med att öka kunskapen och kompetensen inom försäkringsmedicin och sjukskrivning. Kunskapsteam: Postvirala tillstånd som arbetar med att att öka kunskapen och kompetensen kring den komplexa neurologiska sjukdomen ME/CFS och postcovid.

 

Kunskapsteam: Försäkringsmedicin

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapspaket STEP-UP ska bidra till minskad psykisk ohälsa!

STEP-UP är ett projekt inom Region Stockholm med syfte att stötta husläkarmottagningarna i regionen, oavsett driftsform, med att hantera psykisk ohälsa. Inom ramen för STEP-UP kommer erbjudas en serie kurser, material, information och mycket mer för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.