Kunskapsteam: Riskbruk alkohol

Cirka 17 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol. Ett bruk som om det fortsätter bidrar till hundratals olika sjukdomar och som ofta orsakar sociala konsekvenser. Kunskapsteam: Riskbruk alkohol ska öka kunskapen inom området och erbjuder er i vården stöd med bland annat samtalsmetodik och att identifiera och förebygga riskbruk.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in kunskapsområdets utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill

  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i riskbruk alkohol så de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om alkohol när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att förändra sina alkoholvanor som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad och baserad på respekt för patientens autonomi och egna resurser.

Vi gör

  • Erbjuder fortbildning om riskbruk alkohol samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuder stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med riskbruk alkohol i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Utvecklar verktyg och material.
  • Omvärldsanalys.

Kontakt

Lene Nordstrand

Koordinator Matvanor/Riskbruk alkohol/Tobaksbruk
Distriktssköterska
MSc

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Åsa Thurfjell

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Åsa Nordmark Åkerblom

Vårdutvecklingsledare
Distriktssköterska MSc

Gunilla Häll

Vårdutvecklingsledare
Dietist