Metoden: Fysisk aktivitet på recept, FaR

Inom FaR arbetar vi med att fortbilda och implementera FaR-metoden till hälso- och sjukvårdens personal. Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Kontakta oss.

Stödmaterial för Fysisk aktivitet på recept!

Den 10 november 2020 lanserades nya blanketter som gör det enklare att förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Som stöd i arbetet finns även korta filmer som beskriver FaR-metodens olika delar och nytt stödmaterial. I vår digitala kurskatalog hittar du även kurser där vi går igenom receptblanketterna och stödmaterialet.

Vi är

specialister på:

 • Metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens.

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vi vill

 • Bidra till att personer som behöver fysisk aktivitet som del i sin behandling ordineras FaR. 
 • Uppmärksamma riskgrupper.

Vi gör

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar.
 • Erbjuder stöd på plats utifrån önskemål.
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i FaR.
 • Följer forskning och utveckling inom området.
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella
 • dokument.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev. Anordnar nätverksträffar inom FaR.
 • Arrangerar FaRs dag, två gånger per år.
 • Rekryterar FaR-samordnare, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer och FaR-ledare.

Kontakt

Ingbritt Ekman

Rekryterar utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer

Lena Björklund Norrman

Rekryterar utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer