Levnadsvanor

Hälsa, sjukdom och död påverkas även av våra levnadsvanor. Som stöd i primärvårdens arbete med att bygga ut rådgivningen och insatser i primärvården till personer i behov av att förändra sin livsstil finns enheten Levnadsvanor. Enheten tillhandahåller fortbildning, metodstöd och implementering inom fysisk aktivitet, matvanor, riskbruk alkohol och tobaksbruk.

På enheten finns fem kunskapsteam och ett projekt som stöd kring olika livsstilsfrågor.

Kunskapsteam: FaR

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: Matvanor

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: Riskbruk alkohol

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: Tobaksbruk

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Kunskapsteam: MI

Här kan du läsa mer om vad teamet erbjuder och hur du kan komma i kontakt.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

Må bra med kultur

För att förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande har ordination av kultur prövats under hösten 2019. Farsta, Botkyrka och Norrtälje var först ut. De första resultaten ser lovande ut.