Primärvårdsrehab

Fortbildning och professionell utveckling (FPU) för de olika professionerna inom primärvårdsrehab drivs och samordnas av en FPU-ledare. FPU-ledaren stödjer och samordnar fortbildningssamordnare, samt samverkar med kunskapsteamen och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala, professionsbundna fortbildningssamordnarna ansvarar sedan för att arrangera fortbildning såväl digitalt som fysiskt. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Dietistnätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla dietister i Region Stockholms primärvård, med möjlighet att ställa frågor. En tisdag varje månad. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

Fysioterapeut- och arbetsterapeutnätverket

Digitala och fysiska fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Region Stockholm arrangeras regelbundet och kommuniceras ut via fortbildningssamordnarna. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

Kurator/Socionomnätverket

Under uppbyggnad.

Rehabdagen

Centralt belägen fysisk fortbildningsdag för kvalitetsintresserade medarbetare från Stockholms primärvårdsrehab. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra rehabenheter i regionen.

Rehabdagen ht-22


Kontakt

FPU-ledare Rehab

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Samordnare arbetsterapeuter

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Samordnare fysioterapeuter

Vakant

Samordnare dietister

Annika Gustavsson

FPU-ledare primärvårdsdietister
Dietist

Samordnare kuratorer/socionomer

Vakant