Kvalitetssamordnare

APC har kvalitetssamordnare som håller sig ajour i frågor om vårdkvalitet, samarbetar med läkemedelskommittén samt AVC, arrangerar årlig kvalitetskonferens, lär ut beprövade metoder för förbättringsarbete samt ger primärvården stöd i att gå igenom kvalitetsdata och att tolka den.

Kontakt

Rita Fernholm

FPU-ledare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i området Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i områdena Sydväst & Södertälje
Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i områdena Sydost & Södermalm
Specialist i allmänmedicin