Geriatriknätverk

I samarbete med de geriatriska klinikerna i Region Stockholm samordnar enheten fortbildningsnätverk med digitala fortbildningar för såväl geriatriker som för sjuksköterskor som arbetar med de mest sköra äldre, oavsett vårdform.

Fortbildningarna arrangeras i samverkan med kunskapsteamen och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De geriatriska klinikernas uppdrag är att bevaka behov och önskemål i sin del av Stockholm och bidra med kännedom om nätverket genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Nätverket för geriatriker

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla geriatriker i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. Dubblerade föreläsningar, en tisdag respektive onsdag varje månad. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

Nätverket för sjuksköterskor inom geriatrik, SÄBO och hemsjukvård

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla sjuksköterskor som jobbar med den äldre patienten i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. 

Fortbildningssamordnare Geriatriknätverken

  • Under rekrytering.