Geriatriker & sjuksköterskor i äldrevård

I samarbete med de geriatriska klinikerna i Region Stockholm samordnar vi fortbildningsnätverk med digitala fortbildningar för geriatriker och sjuksköterskor inom geriatrik och äldrevård i regionen.

Fortbildningarna arrangeras i samverkan med kunskapsteamen, vårdutvecklingsledare och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De geriatriska klinikernas uppdrag är att bevaka behov och önskemål i sin del av Stockholm och bidra med kännedom om nätverket genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Update Geriatrik

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla geriatriker i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. Föreläsningar äger vanligen rum två gånger per vecka, onsdagar kl. 13.00–14.00 och torsdagar kl. 12.00–13.00. 

Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Datum och teman hittar du nedan, klicka på respektive ämne för mer information och anmälan:

Onsdagar
kl.13.00 - 14.00

Ämne

Torsdagar
kl.12.00 - 13.00 

Ämne

8/2

Diabetes >>

9/2

Nytt i
Kloka Listan >>

15/2 

Nytt om
Pascal/DOS >>

16/2 

Diabetes >>

22/2

Nytt i
Kloka Listan >>

23/2

Nytt om
Pascal/DOS >> 

15/3

Antikoagulations-behandling >>

23/3

Behandling infektions-
sjukdomar >>

29/3

Behandling infektions-
sjukdomar >>

30/3

Hjärtsvikt - en folksjukdom >>

5/4

Hjärtsvikt - en folksjukdom >>

6/4 

Antikoagulations-behandling >>

19/4

Smärta hos äldre patienter >>

20/4

Nytt om KOL >>

26/4

Nytt om KOL >>

4/5

Nytt om
osteoporos >>

3/5

Vårdrelaterade infektioner >>

 

 

10/5

Nytt om
osteoporos >>

 

 

24/5

Vårdrelaterade infektioner >>

 

 

31/5

Smärta hos äldre patienter >>

 

 

 

Update geriatrisk omvårdnad

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära den äldre patienten i geriatriken, SÄBO och hemsjukvården. Föreläsningarna hålls oftast en gång i veckan, på tisdagar kl. 14.00–16.00, med goda möjligheter att ställa frågor.

Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Datum, teman och anmälan hittar du nedan:

Kontakta fortbildningssamordnaren om du har några frågor, se nedan.


Kontakt: Fortbildningssamordnare Geriatrik