Fortbildningssamordnare

Lokala fortbildningssamordnare finns idag för distriktsläkare och distriktssköterskor/sjuksköterskor. De ansvarar i huvudsak för att arrangera fortbildning inom ett geografiskt område i Stockholms län. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Samordnaren kan exempelvis:

  • anordna föreläsningar, seminarium och andra fortbildningsaktiviteter för kollegor inom det geografiska ansvarsområdet.
  • bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor och bjuda in till fortbildningsaktiviteter.
  • samverka med viktiga aktörer gällande fortbildning i primärvården.

Kontakt samordnare distriktsläkare

Norrtälje  

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Nordväst  

Humera Memon

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i området Nordväst
Specialist i allmänmedicin

Sydväst & Södertälje  

Pierre Bergensand

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i områdena Sydväst & Södertälje
Specialist i allmänmedicin

Sydost  

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i områdena Sydost & Södermalm
Specialist i allmänmedicin

Kajsa Sundqvist

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Södermalm

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Kvalitetssamordnare i områdena Sydost & Södermalm
Specialist i allmänmedicin

Västerort  

Helena Nilsson

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Paul Erling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Stockholm centrala stan

Jenny Sylwan

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin


Kontakt samordnare distriktssköterskor/sjuksköterskor

AVC Gustavsberg

Christina Bini

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

AVC Danderyd

Charlotte Ivarsson

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

AVC Hässelby/Akalla

Pernilla Alencar Siljehag

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

AVC Norrtälje/TioHundra

Jenny Mörnberg

Bitr. enhetschef Norrtälje norra vårdcentral
Fortbildningssamordnare