Fortbildnings- och professionella utvecklingsledare

Fortbildnings- och professionella utvecklingsledare (FPU-ledare) finns för distriktsläkare/läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, distriktsarbetsterapeuter, primärvårdsdietister, primärvårdskuratorer och distriktssjukgymnaster/fysioterapeuter.

De yrkesspecifika FPU-ledarna driver och samordnar yrkesspecifik fortbildning och kvalitetsarbete utifrån behov samt stödjer och samverkar med vårdutvecklingsledare och fortbildningssamordnare. FPU-ledaren kan exempelvis erbjuda:

  • skräddarsydd fortbildning.
  • fortbildning förlagd till vårdcentralen och annan primärvårdsverksamhet.
  • seminarier och nätverksträffar inom olika ämnesområden.

Kontakt

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

Rita Fernholm

FPU-ledare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Annika Gustavsson

FPU-ledare primärvårdsdietister
Dietist

Marie Hjerpe

FPU-ledare
Undersköterska

Marie Nilsson

Vårdutvecklingsledare
FPU-ledare primärvårdskuratorer/ socionomer
Kurator/Socionom
Med. dr

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Med. dr