Triagering inom psykisk ohälsa

Triagering inom psykisk ohälsa

Den här kursen ger kunskap och verktyg för triagering som utgår från ett teambaserat tankesätt. Det möjliggör en snabbare bedömning och triagering till den mest lämpade professionen.

Målgrupp:

Mottagningssjuksköterska på husläkarmottagningen. För att kunna tillgodogöra dig kursen rekommenderas att du först har gått STEP-UP-kursen Psykiatrisk diagnostik – grundkurs


Publicerad:
2022-09-01
Senast uppdaterad: 2023-06-02

Alla kurser i STEP-UP