Suicidriskbedömning - barn och unga

Suicidriskbedömning – barn och unga

Kursen ger dig förutsättningar att kunna bedöma aktuell suicidrisk hos barn och unga som söker hjälp på husläkarmottagningen. Du får lära dig hur du motiverar och dokumenterar suicidriskbedömning i journal samt hur du avgör vilken vårdnivå patienten behöver fortsatt behandling inom. Kursen tar också upp hur du som vårdpersonal kan prata om svåra känslor med barn och ungdomar.

Målgrupp:

Teamet som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.


Publicerad:
2021-11-26
Senast uppdaterad: 2023-06-29

Alla kurser i STEP-UP