Psykolog och Samtalsbehandlare

Kurser för psykolog och samtalsbehandlare

Här hittar du alla kurser som riktar sig till dig som är psykolog eller samtalsbehandlare.

Introduktion STEP-UP

Introduktion – STEP-UP

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Stegvis vård

Stegvis vård

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Behandling för stress och utmattningsproblematik

Behandling av stress- och utmattningsproblematik

Beteendeaktivering vid depression.

Beteendeaktivering vid depression

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Utökade insatser för barn och unga

För verksamheter som ska arbeta med ett utökat uppdrag för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Alla kurser i STEP-UP