Läkarens roll i teamet - utökade insatser för barn och unga

Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga

Kursen belyser den roll som läkaren har i teamet som utför utökade insatser för barn och unga. Du får en grundläggande förståelse för hur du som läkare kan stötta övrig personal i vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

Målgrupp:

Läkare som ingår i teamet som utför utökade insatser för barn och unga.


Publicerad:
2021-11-26
Senast uppdaterad: 2023-06-29

Alla kurser i STEP-UP