Läkare

Kurser för läkare

Här hittar du alla kurser som riktar sig till dig som är läkare.

Introduktion STEP-UP

Introduktion – STEP-UP

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Utökade insatser för barn och unga

För verksamheter som ska arbeta med ett utökat uppdrag för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Alla kurser i STEP-UP