Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Kursen Differentialdiagnostik är en kompletterande kurs till Psykiatrisk diagnostik – grundkurs.

Kursen syftar till att ge kunskap om för vilka patienter fördjupad diagnostik bör genomföras och på vilket sätt diagnos påverkar val av behandling och vårdnivå. En rad diagnostiska verktyg presenteras i kursen.

Kursen vänder sig till läkare och annan personal inom primärvården som genomför psykiatrisk diagnostik.

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen rekommenderas att du först har gått STEP-UP-kurserna Psykiatrisk diagnostik - grundkurs, Alkohol och hälsa med 15-metoden - steg 1. Psykologer och samtalsbehandlare bör ha gått Stegvis vård, sjuksköterskor bör ha gått Triagering inom psykisk ohälsa.


Publicerad:
2022-12-14
Senast uppdaterad: 2023-07-03

 

Alla kurser i STEP-UP