Behandling för stress och utmattningsproblematik

Behandling av stress- och utmattningsproblematik

Kursen vänder sig till dig på husläkarmottagningen som möter patienter med stress- och utmattningsproblematik. Du får kunskap om bedömning och behandling för den patientgruppen. Behandlingen kan erbjudas patienter som gruppbehandling, vägledd självhjälp eller internetförmedlad terapi.

Målgrupp:

Vårdpersonal på husläkarmottagningen som har basutbildning i psykoterapi (steg 1) med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT).


Publicerad:
2021-12-16
Senast uppdaterad: 2023-02-02

Alla kurser i STEP-UP