Kurser för utökade insatser för barn och unga

Den här kurserna vänder sig till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Triagering inom psykisk ohälsa

Triagering inom psykisk ohälsa

Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk hälsa

Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk hälsa

Stegvis vård

Stegvis vård

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Utökade insatser för barn och unga

För verksamheter som ska arbeta med ett utökat uppdrag för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Alla kurser inom psykisk hälsa