Sjuksköterska

Kurser för sjuksköterska

Här hittar du alla kurser som riktar sig till dig som är sjuksköterska.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Triagering inom psykisk ohälsa

Triagering inom psykisk ohälsa

Sjuksköterska psykisk hälsa

Sjuksköterska psykisk hälsa

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Utökade insatser för barn och unga

För verksamheter som ska arbeta med ett utökat uppdrag för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Alla kurser inom psykisk hälsa