Psykolog och Samtalsbehandlare

Kurser för psykolog och samtalsbehandlare

Här hittar du alla kurser som riktar sig till dig som är psykolog eller samtalsbehandlare.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykiatrisk diagnostik

Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Stegvis vård

Stegvis vård

Alkohol och hälsa

Alkohol och hälsa med 15-metoden

Behandling för stress och utmattningsproblematik

Behandling av stress- och utmattningsproblematik

Beteendeaktivering vid depression.

Beteendeaktivering vid depression

Suicidriskbedömning

Suicidriskbedömning

Våld i nära relationer

Våld i nära relation

Utökade insatser för barn och unga

För verksamheter som ska arbeta med ett utökat uppdrag för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Alla kurser inom psykisk hälsa