Kontakt

Samordnande chef AVC

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

AVC Danderyd

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

AVC Gustavsberg

Erik Hedman Lagerlöf

AVC-samordnare Gustavsberg
Leg psykolog
Adjungerad professor

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

AVC Huddinge/Flemingsberg

AVC-samordnare

Vakant

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Peter Lindberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Fysioterapeut

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

AVC Hässelby/Akalla

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Helena Sohlman

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Fysioterapeut

AVC Liljeholmen

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Liljeholmens vårdcentral/AVC

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Ida Sandberg

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

AVC Norrtälje TioHundra AB

Helena Hvitfeldt

AVC-samordnare Norrtälje TioHundra AB
Med. dr

Ulla Wåhlin Holmgren

Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

AVC Jakobsberg

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

AVC S:t Erik

AVC-samordnare

Vakant

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut