Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s plantskola för att stärka utbildning, pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap för studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare. Syftet är att höja vårdkvaliteten och få en primärvård i frontlinjen!

AVC består av noder runt om i Region Stockholm där disputerade akademiska samordnare och adjungerade kliniska adjunkter erbjuder stöd åt personal och studenter i primärvården – i nära samarbete med lärosäten och många fler. Inom noderna ska forskning, utbildning och utvecklingsarbete främjas.

I dag finns åtta AVC: Danderyd, Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Norrtälje Tiohundra AB och S:t Erik.

Patientnära FoUU!

Bo Christer Bertilson

Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

E-primgänget 3 forskare

Inför e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

Hur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

EU-projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

Ett forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Forskningen är en del av det stora europeiska projektet LifeChamps.

Pris till AVC Danderyd

KLOK pristagare

Stort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.

Exempel på lokala AVC-aktiviteter:

  • Arrangera interprofessionella lärandeaktiviteter för personal och studenter.
  • Handleda studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  • Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Sprida kunskap och information om verksamheten.
  • Samverka med många – regionalt, nationellt och internationellt:        
    akademiska nätverk och forskare, myndigheter, hälso- och
    sjukvårdsaktörer, patient- och intresseorganisationer med flera.