Kontaktuppgifter FPU-ledare

Jan Hasselström, specialistläkare allmänmedicin, FPU-ledare
E-post: jan.hasselstrom@priv.sll.se
Tel: 08- 524 88 772

Lena Lundh, distriktssköterska, FPU-ledare
E-post: lena.k.lund@sll.se
Tel: 070- 165 51 82

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, FPU-ledare
E-post: riiitta-liisa.samuelsson@sll.se
Tel: 070- 737 43 91

Catharina Gåfvels, socionom, FPU- ledare
E-post: catharina.gafvels@sll.se
Tel: 08-524 88 721 

Åsa von Berens, dietist, FPU-ledare
E-post: asa.vonberens@sll.se
Tel: 070- 210 72 37

Anne Claesson, sjukgymnast, FPU-ledare (för sjukgymnaster och arbetsterapeuter)
E-post: anne.claesson@sll.se
Tel: 08- 524 88 676

 

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Alla
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-12-12