Kontaktuppgifter FPU-ledare

Jan Hasselström, specialistläkare allmänmedicin, FPU-ledare
E-post: jan.hasselstrom@sll.se
Tel: 073-072 10 82

Lena Lundh, distriktssköterska, FPU-ledare
E-post: lena.k.lund@sll.se
Tel: 070- 165 51 82

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, FPU-ledare
E-post: riiitta-liisa.samuelsson@sll.se
Tel: 070- 737 43 91

Marie Nilsson, socionom/kurator, FPU- ledare
E-post: marie.i.nilsson@sll.se
Tel: 072-582 33 04

Åsa von Berens, dietist, FPU-ledare
E-post: asa.vonberens@sll.se
Tel: 070- 210 72 37

Cia Hunhammar, sjukgymnast, FPU-ledare (för sjukgymnaster och arbetsterapeuter)
E-post: cecilia.hunhammar@sll.se
Tel: 076-526 01 35

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Alla
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-12-13