Användning av nasofarynxodlingar vid Djursholms Husläkarmottagning 2006-2010

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Johanna Berg
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Antibiotikaförskrivningen vid luftvägsinfektioner har ökat i Sverige trots att många luftvägsinfektioner inte behöver behandlas med antibiotika. En metod att identifiera agens vid infektion är nasofarynxodling, NPH-odling. Syftet med projektet är att undersöka hur vi på Djursholms Husläkarmottagning har använt och använder oss av nasofarynxodling som redskap.

Filer