Projekt


 1. Våld i nära relationer –en utbildning i BVC projekt

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan CES och APC, där enheten Våld i nära relationer ansvarar för utbildning till BVC sjuksköterskor under fyra tillfällen. CES som är ansvariga för projektet kring våld i nära relationer har ett for...
 2. Våld i nära relationer –Ett regionalt vårdprogram som riktar sig till alla som arbetar med patienter i Stockholms läns landsting

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Våld i nära relationer
  Vårdprogrammet gäller vuxna utsatta för våld i en nära relation och barn som bevittnar/lever med våld.Vårdprogrammet väntas vara klart till februari 2019 Skrivansvariga: Catharina Ahlsten- våld i nära relationer APC...
 3. Var det bättre förr? En kvalitativ intervjustudie.

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik, Vesta
  Vårdvalsreformens inverkan på allmänläkarens vardag och den givna vårdens kvalitet. Syftet med detta arbete är att utforska om, och i sådana fall hur, enskilda allmänläkare uppfattar att Vårdval Stockholm har påverkat deras arbetssituation...
 4. Vårdkvalitet för patienter med permanent förmaksflimmer på vårdcentralen Husläkarna i Österåker 2011

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste formen av rytmrubbning i hjärtat och en riskfaktor för stroke. Behandlingen av permanent FF syftar till att minska risken för stroke, förhindra sekundär utveckling av skador på hjärtat samt lindra patien...
 5. Vårdvalets beslutsgrunder en enkätstudie på Norrtälje hälsocentral avseende patienters incitament för byte av vårdgivare inom det allmänmedicinska vårdvalssystemet

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Vårdvalet inom primärvård ger patienter rätten att själva välja vårdgivare genom så kallad listning. Norrtälje hälsocentral är en nyöppnad vårdcentral som ökat i listningsantal men orsaken till varför människor valt just denna vårdce...
 6. Varför är jag så trött?

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Som allmänläkare träffar vi ofta patienter med symtom som kan bero på många olika diagnoser och orsaker, allt från akutmedicinska tillstånd till kroniska sjukdomar till psykosociala förhållanden. Syftet med denna journalstudie var att beskri...
 7. Varför följer inte patienter med diabetes typ 2 den ordination de fått om fysisk aktivitet?

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Det är känt att fysisk aktivitet, såsom lågintensiv motion av uthållighetstyp, bidrar till ett förbättrat behandlingsresultat och allmäntillstånd hos diabetespatienter. Hälso- och sjukvårdskvaliteten får stöd av Socialstyrelsens föreskr...
 8. Varför går man till medicinmannen? – en systematisk litteraturöversikt över orsaker till att traditionell östafrikansk medicin väljs istället för västerländsk medicin

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Afrika står inför en befolkningsexplosion med starkt ökat migrationstryck mot Europa. Traditionella afrikanska föreställningar om sjukdom och etiologi har helt andra förklaringar än den biomedicinska. Detta ställer stora krav och utgör utman...
 9. Varför räcker inte allmänläkarens tid för patienten? Kartläggning av primärvårdsläkarens arbetsdag och administrativt arbete

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Många av primärvårdsläkarna i Sverige är missnöjda med den tid som de lägger ned på varje patient. Tidsfaktorn är även viktigt för patientnöjdhet och patientcentrerad vård. I en internationell studie svarade nästan hälften av de svensk...
 10. Varför slutar vissa och andra inte inom primärvården?

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  AVC Hässelby/Akalla
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Det finns en ökande personalbrist och bristande kontinuitet inom vården. En del av problematiken är att befintlig personal väljer att lämna sina arbetsplatser. Detta ökar ytterligare belastningen på de som blir kvar. Det saknas kunskap om varf...
 11. Västerländsk medicin och komplementära behandlingsformer i samverkan? - ett exempel i Kerala, Indien

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  I Kerala i södra Indien finns sjukhus där västerländsk skolmedicin samarbetar med komplementär medicin, främst ayurveda som är en flertusenårig traditionell medicinform från Indien, och homeopati, som ursprungligen kom från Tyskland. Det f...
 12. Vibrationsträning och bassängträning som behandling vid Fibromyalgi

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Fibromyalgi (FM) är ett kronsikt smärtsyndrom och en dominerande orsak till långvarig sjukskrivning. Många av dessa patienter tas om hand inom primärvården. För att kunna hjälpa patienter med FM är det angeläget att klarlägga vilka inom pr...
 13. Vilken evidens finns för stretching som effektiv behandling av plantar fasciit?

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Bakgrund: Plantar Fasciit (PF) innebär en inflammation av den mediala delen av plantar fascians infästning på hälbenet. PF är ett vanligt förekommande tillstånd och typiska besvär är belastningssmärta i hälen. Tillståndet mynnar ofta ut i...
 14. Virtual Reality för att bota ångest i primärvården

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  AVC Gustavsberg
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  För att öka tillgängligheten till effektiv behandling vid ångestsyndrom pågår nu ett projekt vid Gustavsbergs AVC som undersöker om Virtual Reality kan användas som ett hjälpmedel vid psykologisk behandling. Primärvårdspatienter med agoraf...
 15. Visualisering av patientdata

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  I och ökning av antal äldre i befolkningen ökar också multisjuklighet. Vi lever längre och har fler sjukdomar samtidigt som man kan leva med under längre tid. För att ha bättre kontinuitet i vården och god kommunikation mellan vårdgivare oc...
 16. Vitamin D och trötthet - en litteraturstudie

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Idag söker många patienter vårdcentral på grund av trötthet. Trötthet är ett diffust symtom som kan ha många orsaker. Ofta efterfrågar patienterna provtagning av vitamin D. Enligt VISS ska man dock undvika provtagning av vitamin D vid diffus...
 17. Waran eller Nya orala anti-koagulantia (NOAK) vid icke-valvulärt förmaksflimmer? En systematisk jämförande litteraturanalys av effekt och säkerhet

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
   Förmaksflimmer (FF) är den kliniskt vanligaste hjärtrytmrubbningen. Idag förebyggs stroke vid icke-valvulärt FF genom behandling med Waran eller något av de fyra godkända NOAK: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran och Edoxaban. Syftet med s...
 18. Waranbehandling av förmaksflinmmer på Hässelby vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Frekvensen av förmaksflimmer ökar hos äldre och hos män generellt. Det är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och kan leda till tromboembolism, vilket behandlas med Waran som är effektivt men svårstyrt på grund av risken för att drab...
 19. Waranordination per telefon - är det patientsäkert?

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Waran är Sveriges mest använda vitamin K-antagonist (AVK-läkemedel) och mycket effektiv för att förebygga tromboemboliska händelser. Warans snäva terapeutiska intervall kräver noggrann och individuell kontroll av behandlingsintensiteten för ...
 20. Warfarinbehandling vid förmaksflimmer

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Warfarin reducerar risken för stroke vid förmaksflimmer(FF). Socialstyrelsen rekommenderar warfarinbehandling till patienter med FF och ytterligare minst en allvarlig eller två måttliga riskfaktorer för stroke. Välskött antikoagulationsbehandl...