Styrgrupp

I styrgruppen ingår representanter från Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset, Sofiahemmet och privata vårdgivare.

 

Styrgrupp:

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdsområde
Eva Jansson, personalspecialist, Stockholms läns sjukvårdsområde
Jan-Åke Lindgren, rektor Sofiahemmet
Tommy Löfgren, rektor Röda Korset
Olle Olofsson, avdelningschef, Närsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Gunilla Johansson, prefekt, Ersta Sköndal högskola
Lena Nilsson-Wikmar divisionsprefekt, NVS, Karolinska Institutet
Eva Henriksen, tillförordnad verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum
Peter Seger, representant för Vårdföretagarna
Maria Eriksdotter, prefekt, NVS, Karolinska Institutet
Jane Österlind, biträdande prefekt, Ersta Sköndal högskola (ersättare)
Maria Englund, personaldirektör, Landstingsstyrelsens förvaltning