Kunskap när du vill - lyssna på APC poddradio

 

PODD-RADIOSÄNDNING # 1
Viktigt ha på "strokeglasögonen"
I takt med att allt fler kan räddas efter en stroke ökar behovet av rehabilitering och stöd. För att kunna återgå till ett så bra liv som möjligt ska insatser sättas in tidigt och vara sammanhållna. Om det är alla överens. Men verkligheten är ofta en annan. Med fortbildning, support och fördjupat samarbete ska APC Strokegrupp tillsammans med vårdpersonal och många fler stärka rehabiliteringen och stödet för de tusentals stockholmare som varje år drabbas av en stroke.
Lyssna här »

 

PODD-RADIOSÄNDNING # 2
Teamet som stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt
Vi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal och många fler arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.
Lyssna här »