Lena Törnkvist

Befattning/ansvarsområde
Enhetschef Fortbildning & utveckling. Professor adj.

Telefonnummer
-

Mobilnummer
0707462685

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
Heltid


Kort presentation
Enhetschef för fortbildnings- och utvecklingsenheten samt ordförande i APCs koordinatorsråd. Ingår i APCs ledningsgrupp. Handleder kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på primärvård.

Akademiska meriter
Professor i klinisk primärvård och omvårdnad. Författare av ett 60-tal vetenskapliga artiklar publicerade i peer-reviewed internationella tidskrifter. Författare av bokkapitel. Huvudhandledare till sex doktorander som uppnått doktorsgrad och en som uppnått licentiatexamen. Bihandledare till två doktorander som uppnått doktorsgrad och en som uppnått licentiatexamen. Föreläsningar, handledning samt övergripande forsknings- och utvecklingsstöd pågår kontinuerligt.