Charlotte Hedberg

Befattning/ansvarsområde
klinisk adjunkt

Telefonnummer
0707528857

Mobilnummer

Yrke/profession
familjeläkare klinisk adjunkt

Arbetstider
60%


Kort presentation
Husläkare sedan 1984 och sedan mer än 12 år klinisk adjunkt på Cefam. Ca 100 undervisningstimmar med medicine studenter /termin. Arbetar med utveckling av handledarstöd i verksamhetsförlagd utbildning (VFU),håller handledarkurs och har terminsvis återkommande workshops för handledare som stödjer studenters lärande i kliniska situationer. Kursledare för konsultationskurser för färdiga läkare och ST läkare. Utbildar kursgivare. Startat och hållt i ”Riskbruksprojektet” -patientcentrerad intervention vid Riskbruk av alkohol 2001-2010.

Akademiska meriter
Specialist i Allmänmedicin. Fil Kand i pedagogik. 32 HP pedagogiska poäng. Artiklar om konsultationn och handledning Allmänmedicnska tidskrifter