Christina Olsson

Befattning/ansvarsområde
Forskare postdoc

Telefonnummer

Mobilnummer
073 682 57 20

Yrke/profession
leg.sjukgymnast

Arbetstider
tisdag


Kort presentation
Arbetar som samordnare för Hässelby Akalla Akademiska Vårdcentral (AVC)

Akademiska meriter
Publikation i vetenskaplig tidskrift: Olsson C, Nilsson-Wikmar L. Health related quality of life and physical ability among pregnant women with and without back pain in late pregnancy. Acta Obst Gynecol Scand 2004;83:351-7 Olsson C, Nilsson-Wikmar L. Hälsorelaterad livskvalitet, smärta och funktionsförmåga hos kvinnor med olika lokalisering av ryggsmärta under sen graviditet – en pilotstudie. Nordisk Fysioterapi 2005;9(3):106-13 Olsson C, Buer N, Holm K, Nilsson-Wikmar L. Lumbopelvic pain associated with catastrophizing and fear-avoidance beliefs in early pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:378-85. Olsson C, Nilsson-Wikmar L, Grooten WJA. Determinants for lumbopelvic pain six months postpartum. Disabil Rehabil 2012;34(5):416-22. Epub 2011 Oct 12. Olsson C, Grooten WJA, Nilsson-Wikmar L, Harms-Ringdahl K, Lundberg M. Catastrophizing during and after pregnancy: Associations with lumbopelvic pain and postpartum physical ability. Phys Ther 2012;92(1):49-57. Epub 2011 Oct 20. I manuskript Gutke A, Olsson C, Stendal Robinson H. Lumbopelvic pain in pregnancy and sick leave; a Swedish - Norwegian comparison. (In manuscript) Övrig publikation Nilsson-Wikmar L, Olsson C. Ländryggs- och bäckensmärta vid graviditet. Fysioterapi 2006;(12):38-43