Lena Lundh

Befattning/ansvarsområde
FPU ledare för distriktssköterskor och sjuksköterskor

Telefonnummer
070-1655182

Mobilnummer

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
100 procent


Kort presentation
Vårdsak i hälsofrämjande arbete. Är SLL representant i Nätverket Hälsofrämjande sjukvård tema primärvård samt processledare. Har lång erfarenhet av behandla och utbilda i tobaksavvänjning. Forskar om KOL och rökning

Akademiska meriter
Med dr. Avhandling I have to quit! - Factors that influence quit attempts in smokers with COPD