Ulrika Meijer

Befattning/ansvarsområde
Projket äldre psykisk ohälsa

Telefonnummer
0730445588

Mobilnummer

Yrke/profession
Dsk

Arbetstider
60 procent


Kort presentation
Distriktssköterska på Stuvsta VC, ansvarar där för bl.a. äldremottagningen.