Christina Sandlund

Befattning/ansvarsområde
FPU-ledare, projektkoordinator

Telefonnummer
0702796563

Mobilnummer

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
8-16:30, tisdag - fredag


Kort presentation
FPU-ledare för sjuksköterskor och distriktssköterskor. Ämneskompetens: sömn och sömnstörningar. Projekt koordinator för projektet Psykisk ohälsa hos äldre. Forskare.

Akademiska meriter
Magisterexamen i omvårdnad. Doktor i medicinsk vetenskap.